Vantaalla sijaitseva tiedekeskus Heureka käynnistää ainutlaatuisen työnhaun palkkaamalla joukkoonsa 30 uutta työntekijää. Ensi lokakuussa avattavaan Dialogi ajassa -näyttelyyn haetaan uusia oppaita, mutta töitä on tarjolla vain yli 70-vuotiaille.

Seniorioppaat johdattavat pieniä ryhmiä näyttelyn läpi noin tunnin mittaisella kierroksella ja haastavat kävijät pohtimaan omia käsityksiään ikääntymisestä. Oppaiksi etsitään positiivisia, elämäniloisia ja sosiaalisia senioreja, jotka ovat valmiita jakamaan oman elämäntarinansa.

Dialogi ajassa on ainutlaatuinen näyttely yhdestä aikamme merkittävimmistä teemoista – ihmisen ikääntymisestä. Näyttely antaa tietoa vanhenemisen yksilöllisestä ainutkertaisuudesta, lisää empatiaa ikääntyneitä kohtaan, voittaa ennakkoluuloja, syventää sukupolvien välistä dialogia ja lisää tietoisuutta ikääntymisen tuomista mahdollisuuksista. Siinä käsitellään vanhenemisen eri puolia parhaiden ikäasiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden seniorioppaiden ohjauksessa.

Ikääntyminen on yksi tärkeimmistä sosiaalisista kysymyksistä, joka koskettaa koko maailmaa. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kasvaa koko ajan ja sen arvellaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa on jo yli miljoona 65-vuotiasta.

Koko maapallon väestöstä kolmasosan arvellaan olevan yli 65-vuotiaita vuonna 2050.

Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttely on esillä tiedekeskuksessa 1.10.2016 – 15.1.2017. Seniorioppaat palkataan Heurekaan näyttelyn esilläoloajaksi (3,5 kuukautta). Vanhustyön keskusliitto on näyttelyssä asiantuntijayhteistyökumppanina.