Siinä missä erittäin poikkeuksellisia lapsiin liittyviä tapauksia on viime vuosina nähty julkisuudessa moni voi kysyä onko resursseja lastensuojelussa kohdistettu oikein. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti.

Peräti joka kuudennesta 13–15-vuotiaasta tehtiin lastensuojeluilmoitus vuonna 2023. Tämä selviää THL:n tuoreista tilastoista. Ilmoitusten määrä on kasvanut vuosittain, mutta vuonna 2023 kasvu oli poikkeuksellisen suurta.

”Lasuja” tehtiin 31 000, kun kolme vuotta aiemmin samaa ikäryhmää koskevia ilmoituksia tehtiin 21 000. Eniten lastensuojeluilmoituksia tehdään edelleen juuri 13–15-vuotiaista. Lastensuojeluilmoitusten määrä on myös kasvanut eniten tässä ikäryhmässä.

-Nuorten pahoinvointi eri indikaattoreilla mitattuna on viime vuosina lisääntynyt. Olisi yllättävää, jos esimerkiksi nuorten lisääntyneet mielenterveyden ongelmat sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuormitus eivät heijastuisi myös lastensuojelun palvelujen tarpeeseen, toteaa THL:n tutkimusprofessori Taina Laajasalo. 

Ollaanko jo liian ”herkkiä”

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2023 jokaisella hyvinvointialueella. Koko maassa lastensuojeluilmoitukset ovat yli kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Vuonna 2023 ilmoitus tehtiin 110 000 lapsesta eli 10,2 prosentista lapsia.

Useilla viranomaisilla, esimerkiksi poliisilla ja päiväkodilla, on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Tämän lisäksi kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksia tehdäänkin hyvin erilaisissa tilanteissa.

-Lastensuojeluilmoitukset kertovat usein nuorten oireilusta. Samalla voi haastaa ammattilaisia käymään keskustelua ilmoitusten teon pelisäännöistä. On esimerkiksi syytä selvittää, missä tilanteissa selvitään koulun kasvatuskeinoilla ja missä lastensuojelun kutsuminen on perusteltua. Vuoropuhelulla löytyy tasapaino asiaan ja resurssit vapautuvat ilmoitusten käsittelystä työhön niiden lasten ja perheiden kanssa, jotka suojelua ja tukea tarvitsevat, THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka painottaa.