Sauvakävely on edelleen suomalaisten harrastetuimpia liikuntamuotoja. Suomessa on 1,1 miljoonaa sauvakävelyn harrastajaa.

Kantar TNS Oy toteutti kesäkuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin sauvakävelyn harrastamista suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen toimeksiantajina olivat Tahko Pihkala -seura ry ja Suomen Latu ry. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18-79 -vuotiaita kansalaisia.

Tutkimuksen tulos osoitti, että runsas neljäsosa (26 prosenttia) väestöstä eli 1,1 milj. kansalaista on vuoden aikana kokeillut sauvakävelyä ainakin kerran. 11 prosenttia ilmoittaa harrastaneensa sauvakävelyä säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

Tulos merkitsee sitä, että Suomessa on noin 450 000 sauvakävelyn säännöllistä harrastajaa. Siten sauvakävely on edelleen harrastetuimpien liikuntalajien joukossa, kävelylenkkeilyn, pyöräilyn ja hiihdon ohessa.

Iän mukaan innokkaimmat sauvakävelijät löytyvät ikäryhmistä 50-64 ja tätä vanhemmista. Joka neljäs 65 vuotta täyttänyt sauvakävelee vähintään kerran viikossa. Voidaan sanoa, että sauvakävely on eläkeläisten kakkosliikuntalaji tavallisen kävelyn jälkeen. Vaikka liikunnan harrastajilla on mielikuva, että sauvakävely on vain vanhojen ihmisten laji, niin tutkimus osoittaa, että myös nuoriso sauvakävelee; viisi prosenttia alle 25-vuotiaista ilmoitti harrastavansa lajia säännöllisesti. Se tarkoittaa noin 30 000 sauvakävelijää ikäryhmässä 18-25-vuotiaat.

Sauvakävely on naisten keskuudessa yleisempää kuin miesten parissa. Tällä hetkellä 16 prosenttia naisista voidaan lukea sauvakävelyn säännöllisiksi harrastajiksi.

2010-luvun jälkeen sauvakävelyn harrastus Suomessa jonkin verran väheni, kun taas ulkomaalaisten sauvojien määrä lisääntyi voimakkaasti.