Syömishäiriöt ovat vakavia mielenterveyden ongelmia, jotka heikentävät merkittävästi elämänlaatua ja jopa työkykyä.

Ne voivat näyttäytyä esimerkiksi mieliala- tai uupumisoireiluna, keskittymisongelmina tai keho- ja ruokasuhteen haasteina. Syömishäiriö liitännäisoireineen vie voimavaroja, kun mieli askartelee syömiseen liittyvien ajatusten parissa.

Tutkimusten mukaan erilaiset syömishäiriöt myös lisääntyvät jatkuvasti.

Virheluulo

Toisin kuin usein luullaan, syömishäiriöitä on kaikenikäisillä ihmisillä.

Jopa joka kymmenes suomalainen on sairastanut jotakin syömishäiriöitä. Heistä vain joka kolmas tunnistetaan terveydenhuollossa ja joka neljäs on saanut kohdennettua hoitoa syömishäiriöönsä.

Syömishäiriöliitto ja Terveystalo ovat nyt sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on vaikuttaa häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle altistaviin rakenteisiin terveydenhuollossa sekä työelämässä ja tarjota asiakkaille moniammatillista hoitoa syömishäiriösensitiivisellä työotteella.

‒ Jokaisella on oikeus hyvinvoivaan mieleen ja kehoon. Toivomme, että onnistumme kehittämään terveystalolaisten kanssa ratkaisuja, joiden avulla tunnistamme ja ennaltaehkäisemme syömishäiriöitä aiempaa paremmin. Uskomme, että löydämme myös keinoja syömishäiriöiden hoidon laadun parantamiseen. Kaikenkokoisilla ihmisillä on oikeus tulla hoidetuksi syömishäiriösensitiivisesti, kertoo Kirsi Broström, Syömishäiriöliiton toiminnanjohtaja.

‒ Osaamisemme täydentävät toisiaan. Ravitsemuksella ja ruokakäyttäytymisellä on suuri merkitys jaksamiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työkykyyn, mutta elintapaohjaus ei saa tuntua painostukselta tai sisältää vääristyneitä arvolatauksia, jotta ei synny uusia ongelmia, sanoo Ilse Rauhaniemi, Terveystalon johtava työterveyslääkäri.

Syömishäiriön taustalla monia tekijöitä

Länsimainen kulttuuri on jo vuosikymmeniä ollut lihavuusfobinen ja varsin laihdutusmyönteinen. Syömishäiriöliiton mukaan olemme tottuneet lähes kyseenalaistamattomasti ihannoimaan kurinalaisuutta syömisessä ja liikkumisessa, kauhistelemaan lihavuutta ja liikkumattomuutta sekä arvottamaan hoikan ja lihaksikkaan ihmisen muita paremmaksi.

Vaikka kaikki ovat syömishäiriömyönteisen kulttuurin uhreja kaikki eivät kuitenkaan sairastu. Syömishäiriöön sairastumisen taustalla on usein monia tekijöitä eikä syömishäiriömyönteinen ympäristökään yksin sairastuta, jos ei taustalla ole esimerkiksi geneettistä alttiutta tai syömishäiriölle altistavia elämänkokemuksia, Syömishäiriöliiton sivuilla todetaan.