Raskaudenkeskeytysten määrä väheni 8,3 prosenttia vuodesta 2020. Vuonna 2021 tehtiin noin 7 600 raskaudenkeskeytystä eli 6,7 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. 

Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

-Keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina melko tasaisesti, mutta vuonna 2021 lasku näyttää olleen poikkeuksellisen reipasta. Syitä tälle on esimerkiksi maksuttoman ehkäisyn käyttöönoton laajeneminen monissa kunnissa. Lisäksi koronaepidemiaan liittyneet rajoittamistoimenpiteet, kuten ravintoloiden kiinnioleminen ja niiden toiminnan rajoittaminen vähensivät ylipäätään ihmisten välisiä kontakteja, kertoo THL:n erityisasiantuntija Anna Heino.

Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2021 tehtiin 5,8 keskeytystä tuhatta 15–19-vuotiasta kohden, kun vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin vuonna 2016 oli 7,9. 

Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20–24-vuotiaille (10,7/1 000 vastaavanikäistä naista), mutta keskeytysten määrä on viime vuosina laskenut myös tässä ikäryhmässä: vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin luku oli 15,0.

Vuonna 2021 useampi kuin joka kolmas (37 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin.